Historie

Kattelauget startede i et gammelt hønsehus i 1984

Kattelauget blev oprettet med det formål at hjælpe hjemløse katte på Als og Sundeved. 

Efterhånden som behovet for hjælp voksede, blev vores "faciliteter" for små.
I 1991 var vi så heldige at modtage en arv af rimelig størrelse og derved kunne vi, i samarbejde med Sønderborg Kommune, investere i 2 pavilloner som blev opstillet på vores nuværende adresse. Vi kunne efterhånden huse op til 30 katte og modtog på årsbasis ca. 150.

Tiderne ændrer sig - nogle gange i negativ retning. Flere afdelinger af Kattens Værn blev nedlagt i 2004, hvilket bevirkede et større pres på vores internat.

Efter endnu en arv fik vi råd til en ekstra pavillon, og da vi efterhånden tog ca. 450 katte ind på årsbasis, var det tvingende nødvendigt.

Under spidsbelastning huser vi op til 120 katte på én gang, hvilket er meget mere end der er plads til. Det er ikke optimalt for kattene, men det eneste alternativ er desværre kun aflivning.

Vi håber stadig, at holdningen til kæledyr ændrer sig, så folk tager mere ansvar for de dyr, de anskaffer sig.